Hoppa till sidans innehåll

Regler för anläggningskort 2019


Anläggningskort 2019

Regler

 1.      Priser
Priser för anläggningskort framgår av avtalet.

 2.      Betalning

Anläggningskort kan lösas till den kostnad som gäller för antalet timmar den betalande medlemmen avser att arbeta. Medlemmar med anläggningskort som inte betalar fullpris för detta har arbetsplikt. Undertecknat anläggningskort lämnas till någon av styrelsens medlemmar eller skickas till Markaryds Ryttarförening, Hylte 1285, 28591 Markaryd. Medlem med anläggningskort som vid årsskiftet inte fullgjort avtalad arbetstid erhåller vid årets slut en faktura från föreningen på det belopp som inte arbetats av (150 kr/arbetstimme). Att fakturan betalas är en förutsättning för att man nästkommande år ska få lösa nytt anläggningskort.

Dagskort kan lösas till en kostnad av 100 kr/tillfälle. Betalning sker via swish, genom insättning på föreningens konto i Markaryds Sparbank eller genom insättning på föreningens bankgiro 814-0337.

 3.      Giltighet

 Helårskort: 1 januari – 31 december

Halvårskort: 1 januari – 30 juni, 1 juli – 31 december

Anläggningskortet gäller för hästen. Förutsättning för att lösa anläggningskort är att man först löst ett medlemskap i föreningen. Vem som helst som är betalande medlem i föreningen får rida häst med anläggningskort. Har man flera hästar som ska ridas på anläggningen, löser man anläggningskort även för dessa. Ett rabattsystem finns, se framsidan.

 4.      Tillgång till anläggningen

 Ridhus och utebanor får nyttjas förutom när ridskola, tävling eller annan bokad aktivitet bedrivs. Aktiviteter anordnade av föreningen annonseras på föreningens hemsida samt på föreningens facebook-sida. Vid pågående privat aktivitet som exempelvis hoppning eller dressyr ska hänsyn tas till detta.

Hästar som vistas på anläggningen ska vara vaccinerade enligt gällande tävlingsbestämmelser.

 

5.      Ordning och trivsel

 Alla som nyttjar anläggningen ska följa gällande regler. Dessa är:

 

  • Alla ska visa hänsyn och ha ett vänligt bemötande mot övriga medlemmar
  • Alla ska mocka efter sig i ridhus, på ridbanor eller på nyttjade gångstråk
  • Endast skritt inom de områden som utgör gångområde
  • Se till att belysning är släckt i lokaler (även cafeterian) och på utebanor
  • Städa undan och diska efter sig om man använt cafeterian
  • Se till att skadat material blir reparerat och ersatt
  • Hästar ska ledas i grimskaft eller tygel
  • Hjälmtvång råder vid all ridning. Barn under 15 år ska bära hjälm vid all hantering av häst
  • Varselväst är obligatorisk vid all ridning utanför anläggningen

 

 

Ideellt arbete/arbetsplikt

 1.      Syfte med arbetsplikt

 

Markaryds ryttarförening har i nuläget en vaktmästare anställd på 50 %. Då anläggningen är stor och det finns många arbetsuppgifter som måste utföras för att anläggningen ska fungera och hållas i gott skick, krävs även ideella arbetsinsatser. Även olika arrangemang i föreningens regi kräver ideella arbetsinsatser. Medlemmar med anläggningskort som inte betalar fullpris för detta har därför arbetsplikt.

 2.      Ideellt arbete/arbetsplikt

 Det ideella arbetet/arbetsplikten kan utföras under samtliga aktiviteter anordnade i föreningens regi. Arbetet kan också utgöras av de sysslor som regelbundet behöver utföras på anläggningen, se separat bilaga. Listan över dessa arbetsuppgifter kan komma att ändras då behov uppstår.

Föreningen ska i god tid annonsera vilka dagar som är arbetsdagar/städdagar samt olika arrangemang som exempelvis tävling, pay&jump och pay&ride där det finns behov av olika funktionärer. Annonsering av detta finns på hemsidan och på föreningens facebook. I annonseringen framgår även ansvarig arbetsledare/tävlingsledare.

Det ideella arbetet/arbetsplikten ska utföras av den som rider på anläggningen eller av annan likvärdig ersättare.

Arbetsdagar/städdagar och andra arrangemang ska i största möjliga mån fördelas jämnt över året. Arbetsdagar/städdagar förläggs vanligtvis mellan 9.00-15.00 medan tävlingsdagar vanligtvis sker mellan 07.00-18.00. Även exempelvis banbygge dagen innan en tävling kan inräknas i arbetstimmar.

 3.      Anmälan och rapportering av ideellt arbete/arbetsplikt

 Anmälan till arbetsdagar/städdagar liksom övriga arrangemang är obligatorisk och bindande.

Anmälan till arbetsdagar/städdagar sker till ansvarig arbetsledare.

Anmälan till arrangemang som tävling, pay&jump och pay&ride sker till ansvarig tävlingsledare.

Ideellt arbete/arbetsplikt rapporteras och bokförs på ett arbetskort. Rapportering av antal utförda arbetstimmar vid arbetsdagar/städdagar och andra arrangemang sker till ansvarig arbetsledare/tävlingsledare. Denne är ansvarig för att signera arbetskorten..

Vid årets eller halvårets slut summeras arbetstimmarna på arbetskorten och eventuellt underskott på arbetstimmar debiteras. Eventuellt överskott på arbetstimmar kan överföras på nästa period om det är oavbrutet anläggningskort.

Rapportering av arbetstid utförd vid vanligt förekommande sysslor på anläggningen sker på anslagna listor och till ansvarig för anläggningskort (Karin Alfredsson).

Uppdaterad: 20 AUG 2018 10:57 Skribent: Wilma Lindahl
Epost: Adressen Gömd

Bildresultat för markaryds ryttarförening
VÅRA FANTASTISKA TÄVLINGSRYTTARE 2019

Sanna Drott Gustavsson
Pauline Romberg
Ella Eriksson
Wilma Lindahl
Theres Åberg 
Cecilia Woronin
Johanna Blomkvist
Boel AmEnde
Linda Rasovic 
Filippa Nilsson
Alice Backe
Maja Blomkvist
Minna Andersson 
Lydia Göransson
Evelina Petersson 

Postadress:
Markaryds RF - Ridsport
Hylte 1285
28591 Markaryd

Besöksadress:
Hylte 1285
28591 Markaryd

Kontakt:
Tel: 0705871137
E-post: This is a mailto link

Se all info