Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


Protokoll fört vid årsmöte 2021 

 

 

Tid: Söndagen den 28 februari 2021  kl. 15.00-16:00 

 

PlatsDigitalt möte via Teams 

 

Närvarande: ca 20 medlemmar 

 

 

 • 1 Årsmötet förklarades öppnat och medlemmarna hälsades välkomna. 

Mikael Salomonsson valdes enligt styrelsens förslag till ordförande för dagens möte. 

 

 • 2 Cecilia Woronin Salomonssonutsågs till mötessekreterare. 

 

 • 3 Årsmötet beslöt att uppskjuta upprättande av röstlängdtills ev. votering begärdes.  

 

 • 4 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdesBerit Svensson och Linda Nilsson 

 

 • 5 Dagordningen fastställdes.

 

 • 6 Mötet godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst.

 

 • 7 Verksamhetsberättelsenför föreningen föredrogs av Ordförande Anna-Lill Adolfsson.  

Ridskolans verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden Anna-Lill Adolfsson. 

Mikael Salomonsson redovisade ekonomin för föregående år. Omsättningen är ca 1.6 MSE. Resultat på minus 31 189 kr för 2020.  

Årsmötet godkände samtliga verksamhetsberättelser som redovisats samt fastställde balansräkningen.  

 

 • 8 Linda Erikssonföredrog revisionsberättelsen, revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

 • 9 Årsmötet beslutadeatt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

 

 • 10 JohannaAlbinsson föredrog tävlingssektionens verksamhetsberättelse. 

Ungdomssektionen och Trivselsektionen är för närvarande vilande. 

  

 • 11 Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdesAnna-Lill Adolfsson enligt valberedningens förslag.  
 • 12 Styrelsens valdes enligt nedanstående tabell:

Val år 2020 

+ fyllnadsval 

 

Period 

Valberedningens 

förslag för år 2021 

Period 

Uppdrag 

Väljs på antal år 

Anna-Lill Adolfsson 

Omval 

2020 

Anna-Lill Adolfsson 

2021 

Ordf. 

1 

Mikael Salomonsson 

 

Nyval 

2020 

Lena Johansson 

2021 

Ledamot 

1 

Evelina Axelsson 

Nyval 

2020 

Alma Lindholm 

2021 

Ledamot 

1 

Wilma Lindahl 

Omval 

2020 

Wilma Lindahl 

2021-2022 

Ledamot 

2 

Johanna Albinsson 

Omval 

2020 

Johanna Albinsson 

2021-2022 

Ledamot 

2 

Mikael Mikkelsen 

 

2020 

Vakant 

 

Ledamot 

 

Filippa Mogensen 

 

2020-2021 

Vakant 

 

Ledamot 

 

Cecilia Holmqvist 

Nyval 

2020 

Malin Lindkvist 

2021 

Suppleant 

1 

Emma Axelsson 

Nyval 

2020 

Hannah Jörgensen 

2021 

Suppleant 

1 

 

 

 

 • 13 Styrelsen beslutar tillsammans med de olika sektionerna vilka som ska vara kontaktpersoner mot styrelsen.

  

 • 14 Som representant/kontaktpersontill Ungdomssektionen beslutades att styrelsen arbetar med att ta fram representant under verksamhetsåret.  

 

 • 15 Val av revisorer.Valdes enligt valberedningens förslag Linda Eriksson och Mikael Salomonsson, lekmannarevisorer för 2021. Till revisorssuppleant valdes Linda Nilsson. 

 

 • 16 Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes Filippa Mogensen, Nathalie Gilmore. Till suppleant valdes Helene Romberg 

 

 • 17 Årsmötet beslutadeatt Styrelsen utser ombud till Ridsportförbundet och dess distriktsmöten. 

 

 • 18 Årsmötet beslutade att medlemsavgiftenär oförändrad. 

 

 

Årsavgift 2021/2022 

Medlemskap, junior 

300 kr 

Medlemskap, senior 

350 kr 

 

 • 19 Övriga ärenden som enligt paragraf 13 kan upptas till beslut på årsmöte

Inga övriga ärenden har tillkommit. 

 

 • 20 Övriga frågor: 

Inga övriga frågor. 

 

 • 21 Ordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade deltagarna för ett väl genomfört årsmöte. 

 

Vid protokolletCecilia Woronin Salomonsson  

 

 

Justeras: Berit Svensson Linda Nilsson        

___________________________ ______________________________    

Uppdaterad: 30 MAR 2021 10:20 Skribent: Wilma Lindahl
E-post: Adressen Gömd

Bildresultat för markaryds ryttarförening
VÅRA FANTASTISKA TÄVLINGSRYTTARE 2022

Tilda Adolfsson
Ida Mogensen
Matilda Mogensen
Setina Gyllström
Johanna Albinsson
Nova Lindskog
Lena Jönsson Anastasiadis
Filippa Mogensen
Evelina Petersson 
William Mäntyvuo 
Milla Lindskog

Postadress:
Markaryds RF - Ridsport
Hylte 1285
28591 Markaryd

Besöksadress:
Hylte 1285
28591 Markaryd

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: markarydsryttarforen...

Se all info