Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Wilma Lindahl

Drog- och likabehandlingspolicy

Drog & likabehandlingspolicy
Antagen på årsmöte 2017-03-19

Markaryds Ryttarförening ställer sig bakom Markaryds kommuns definition av droger och mobbning. Föreningen ställer sig även bakom riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer att “bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.” citat från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995.
Markaryds Ryttarförening känner ansvar för våra medlemmar, i synnerhet de ungdomar vi har i vår förening. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i Markaryds Ryttarförenings aktiviteter.
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.
Särbehandling är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande ord eller handling från en eller flera personer.

Drogpolicy
För Markaryds Ryttarförening innebär detta:
att vi aktivt arbetar mot användning av droger enligt ovanstående definition
att vuxna inom föreningen är uppmärksamma på om droger förekommer
att inga alkoholhaltiga drycker förekommer i samband med ungdomsverksamhet
att vi följer gällande lagstiftning vid utskänkning
att all användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADA´s dopinglista är förbjuden.

Likabehandlingspolicy
För Markaryds Ryttarförening innebär detta:
att vi strävar efter att ha roligt tillsammans; barn ungdomar och vuxna
att vi behandlar alla lika oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning
att alla skall deltaga i våra aktiviteter på lika villkor.

Avsteg
Visar det sig att ledare inte följer policyn ansvarar styrelsen för att hantera situationen.
Vid händelse att vår policy inte följs av ett barn/ungdom kontaktas respektive förälder av ledaren eller en representant från styrelsen, för att diskutera hur vi skall hantera den uppkomna situationen.

Information
Styrelsen och medlemmar förväntas följa policyn. Styrelsen ansvarar för att alla ledare i föreningen får information minst en gång per år om föreningens drog och likabehandlingspolicy. Ledarna i sin tur ansvarar för att barn/ungdomarna informeras.

Antagande
Drog och likabehandlingspolicyn skall årligen genomgå eventuell revidering.

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com