Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

REQS

Bakgrund

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Svenska Ridsportförbundet använder sedan många år tillbaka ett digitalt system som heter REQS (Risk Environment Quality System) som ett verktyg vid de besök förbundet gör hos föreningarna. Den statistik som samlas in utgör underlag för rådgivning till föreningar likväl som utformning av den långsiktiga utvecklingen av Svenska Ridsportförbundets verksamheter. Systemet uppdaterades 2022 med moduler för arbetsmiljöarbete samt brandskyddsarbete och i januari 2023 lanserades ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Genom det nya verktyget kan Svenska Ridsportförbundet följa vilka incidenttyper som är mest förekommande och utifrån detta agera genom riktade utbildningsinsatser. Verktyget hjälper även föreningarna att genom inrapporterade händelser identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. Baserat på detta kan föreningen vidta åtgärder för att öka säkerheten i sin verksamhet och på sin anläggning.

Vem ska rapportera in incidenter/olyckor?

Vem som helst kan rapportera in en incident eller olycka och rapporten hanteras sedan av föreningen. Lägg gärna länken till det nya verktyget på föreningens hemsida, skicka ut information och sätt upp anslag på strategiska platser på anläggningen så att så många som möjligt känner till verktyget. När någon registrerat en incident eller olycka får föreningen ett meddelande till sin mailadress. Den som rapporterat in händelsen får en återkoppling från föreningen när incidentrapporten är behandlad och avslutad.

Klicka på länken HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: 2024-06-11

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Författare: Wilma Lindahl

Sponsorer

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com