Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Wilma Lindahl

Krishantering

Markaryds ryttarförening har antagit en krisplan i händelse av olycka.

RUTINER VID OLYCKSFALL

Vi delar in olycksfall i 3 grupper beroende på olyckans karaktär:

Enklare avfallning = ryttare som trillar av men som mår förhållandevis bra, de flesta sitter upp och rider igen.

1. Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga ryttare står stilla.

2. Kontrollera att ryttaren mår ok, andas väl, ej har ont någonstans, kan röra armar, ben, fingrar, kan fästa blicken.

3. Om ryttaren vill kan den få sitta upp igen, men är du osäker på ryttarens hälsotillstånd så är det bättre att ryttaren inte sitter upp igen utan avvaktar.

4. När ridningen är klar, stäm av en extra gång att ryttaren känner sig ok.

Är ryttaren yngre så berätta gärna för hämtande förälder att deras barn trillat av.

Avfallning med skada ev. sjukhusbesök som följd

1. Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga ryttare står stilla.

2. Kontrollera att ryttaren andas, spänn upp ev. hjälm/säkerhetsväst. Se till att ryttaren ligger stilla.

3. Bedöm läget för den som har trillat av. Befarar du rygg/nackskador är det viktigt att ryttaren ej flyttas. Är det armbrott, handledsbrott, sårskada etc så kan ryttaren nästan alltid flyttas till annan plats, lämpligen klubbstugan eller liknande.

4. Ring ambulans vid rygg/nackskador, håll den skadade varm. Vid armbrott etc så kan man för det mesta åka till sjukhuset i bil.

5. Om den skadade ej har föräldrar närvarande så är det viktigt att dessa kontaktas om den skadade ej är myndig. Notera om någon närvarande behöver hjälp att bearbeta händelsen.

6. Se till att du kontaktar den drabbade/föräldrar senare under dagen för att höra hur det gått, alternativt be dem ringa upp dig när de träffat läkaren för att tala om hur det gått.

7. Informera ordförande alternativt vice ordförande om att olyckan har hänt. Har det varit ambulans på plats så kan ni gärna ringa ovanstående.

Allvarlig olycka / avfallning med allvarlig skada

1. Vid allvarlig olycka/avfallning så gäller det att omgående ringa ambulans.

2. Försök att få igång andning vid behov.

3. Försök att stoppa blödning vid behov.

4. Be övriga lämna manegen med hästarna. Ta gärna hjälp av några föräldrar/äldre ryttare.

5. Håll den skadade varm.

6. Kontakta anhöriga.

7. När den drabbade har åkt iväg med ambulansen/så snart som du hinner så kontaktar du nedanstående personer som då hjälper dig med dina frågor och funderingar samt gör en bedömning av hur krishanteringen samt ev. mediakontakt ska lösas.

8. Notera vilka som varit närvarande vid olyckstillfället och som kan behöva stöd för bearbetning av händelsen.

Mediaansvarig: Ordförande/Vice ordförande

Anna-Lill Adolfsson

Vice ordförande

070-5871137

Johanna Albinsson

Suppleant

073-7243824

Wilma Lindahl

Sekreterare

073-0970105

Filippa Mogensen

Arrendator för Markaryds ridskola

070-4076871

KRISPLAN

1. En olycka eller kris inträffar

2. Ring 112

3. Kontakta första namn i krisgruppen

4. Krisgruppen samlas eller har telefonkontakt

5. Krisgruppen sammanfattar läget och fördelar arbetsuppgifter

6. Den som tar emot inkommande samtal informeras och instrueras

7. Beroende på vad som inträffat kontaktas polis.

8. Kontakta även sjukhus, präst och på lämpligt sätt anhöriga. De närmaste vännerna samlas och informeras vid dödsfall.

9. Övriga anställda informeras

10. Krisgruppen sammanfattar läget med jämna mellanrum

11. Media kontaktas eventuellt.

12. Praktiska angelägenheter ordnas.

13. En minnestund kan arrangeras vid dödsfall.

14. Fortsatt information, stöd och hjälp till anhöriga. vänner och anställda.

Listan anpassas till föreliggande behov. Nedan följer en kort förklaring till punkterna.

1. Tänk på att dödsolyckor och allvarliga incidenter ska anmälas till arbetsmiljöinspektionen.

2. Via sos alarm får man hjälp med brandkår, polis, ambulans och präst

3. Kontakta i första hand nummer 1 på listan, om man inte får svar, fortsätt nedåt på listan tills du får svar. Lämna ALDRIG ett meddelande på telefonsvarare.

4. Krisgruppen samlas i styrelserummet.

5. Det är av yttersta vikt att vi har fyllig och rätt information om olyckan. Det är alltid bra att diskutera eventuella åtgärder inom gruppen i en stressituation. En ledare utses. Dagbok ska föras över den information vi får och de beslut vi fattar och åtgärder vi vidtar. Dagboken kan vara värdefull i polis-och försäkringsärenden och även en erfarenhet att dra lärdom av inför kommande kriser. Kontakter med anhöriga noteras.

6. Enbart samtal som rör krisen ska kopplas till krisgruppen. Ordförande har ansvaret för kontakt med media.

7. Vid en persons dödsfall är det normalt polis som informerar anhöriga muntligt. Normalt bör aldrig föreningen överta den uppgiften eller försöka hinna före. Ha ett nära samtal med polis/präst om hur budet skall lämnas. I vissa fall kan det vara fördel om ordförande följer med.

10.Det är viktigt att stämma av läget kontinuerligt med alla deltagarna i gruppen. Det är lätt att någon åtgärd glöms bort. Ny information kommer och förändrar tidigare beslut.

11. Var beredd att media kan höra av sig. Var klar med vad du ska säga och hänvisa till ordförande som är ansvarig.

12. Det kan vara kontakter med försäkringsbolag och skadereglerare.

14. krisgruppen och framförallt ledningen bör vara klar över att ett långsiktigt arbete vidtar efter de akuta insatserna.

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com