Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Wilma Lindahl

Policy mot sexuella trakasserier

Markaryds Ryttarförenings policy mot sexuella trakasserier.

Markaryds Ryttarförening har antagit en policy mot sexuella trakasserier;
Samtliga, anställda, aktiva, styrelsen samt övriga medlemmar skall verka för en miljö där sexuella trakasserier inte förekommer.
Policyn omfattar barn, ungdomar, anställda, ideella och alla aktiva som vistas inom Markaryds ridskola och anläggning samt på orter där föreningen arrangerar, ansvarar för eller deltar i någon aktivitet.

Vad är sexuella trakasserier?
Med sexuella trakasserier avses oönskat uppträdande grundat på kön eller oönskat uppträdande av sexuell natur som upplevs kränkande. Med detta avses fysiskt, verbalt eller icke verbalt uppträdande.
Det är alltid den utsattes berättelse eller upplevelse som är avgörande inte förövarens motiv.

Handlingsplan.

Vid misstanke om sexuella trakasserier.
Ta snarast tag i situationen. Vänta inte på att någon annan gör det. Var noga med observationer och dokumentation för framtida behov vid ev. rättsprocess.

Om du själv är utsatt.
Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon annan att göra det.
Tala med din ridlärare, någon i ridgruppen, i styrelsen eller någon annan person som du har förtroende för.
Spara ev. sms eller mail som kan visas upp vid behov.

Vid samtal med barn ansluter vi oss till Riksidrottsförbundets rekommendationer (RF:s policy mot sexuella trakasserier inom idrotten 2002, rev 2005)

-Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö
-Begränsa antalet vuxna i rummet.
-Informera om vad som ska hända.
-Börja med att lyssna noggrant utan att värdera.
-Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår.
-Undvik kroppskontakt.
-Avsluta med att lyfta ansvaret från barnet.

Ovanstående rekommendationer kan naturligtvis i tillämpliga delar användas i samtal med vuxna.

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten
- med vägledning

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=900 Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com