Gå till innehåll
Markaryds Ryttarförening
Markaryds Ryttarförening

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2024-03-17

Författare: Wilma Lindahl

Anläggningskort 2024

Markaryds Ryttarförening har avgiften för anläggningskort kopplad till utförande av ideellt arbete. För att erhålla anläggningskort till lägsta pris ska ideellt arbete utföras enligt nedan. Regler för detta samt övriga ordningsregler finns nedan.


HELÅRSKORT

Häst 1Inklusive arbetstimmar

1800 kr

Exklusive arbetstimmar

5400 kr

Antal timmar

20 timmar
(20 x 180 kr)

HELÅRSKORT

Häst 2


Inklusive arbetstimmar

900 kr

Exklusive arbetstimmar

2700 kr

Antal timmar

10 timmar

(10 x 180 kr)


HALVÅRSKORT

Häst 1
Löpande från betalningsdatum


Inklusive arbetstimmar

1200 kr

Exklusive arbetstimmar

3900 kr

Antal timmar

15 timmar

(15 x 180 kr)


HALVÅRSKORT

Häst 2

Löpande från betalningsdatum

Inklusive arbetstimmar

600 kr

Exklusive arbetstimmar

2040 kr

Antal timmar

8 timmar

(8 x 180 kr)


Dagskort


150 krVid varje tillfälle du arbetat ideellt, hör av dig till markarydsryttarforening@gmail.com och ange ditt namn och antal timmar du jobbat.
Det är upp till var och en att kontakta ansvarig för anläggningskortet och redogöra sina timmar, annars räknas ej de timmar du arbetat ideellt.
Det kommer finnas en mängd tillfällen att hjälpa till på föreningen. Det finns uppgifter för alla, stora som små!
Målet är att ha minst 2 städdagar som fördelas på våren och hösten. Det kommer också arrangeras tävlingar, träningstävlingar och andra aktiviteter där man kan tillgodoräkna sig timmar. Dessa tillfällen kommer annonseras ut på vår Facebooksida: ’’Markaryds Ryttarförenings Anläggningskort’’

AVTAL klicka här! Avtalet skall skrivas på och lämnas i sekretariatet i den vita brevlådan! Pdf, 430.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

REGLER FÖR ANLÄGGNINGSKORT 2024

 1. Syfte
  Anledningen till att det finns möjlighet att arbeta ideellt är förstås att anläggningen till största delen sköts ideellt. Kontentan blir att den som inte vill eller anser sig ha möjlighet att hjälpa till får istället betala mer.
 2. Ideellt arbete
  Man kan själv välja hur många timmar man vill arbeta. Förutsättning för detta är att man anmäler sig till arbetsdag/ tävlingsdag när man skriver på kortet eller meddelar ansvarig för tävling respektive arbetsdag 1vecka innan. Detta pga. att arbetes/tävlingsdagen ska kunna planeras och genomföras på bästa sätt och bli till en trevlig dag för både besökare och funktionärer. Man kan inte komma på tävlingsdagen eller arbetsdagen och vilja jobba av timmar om det inte är föranmält. Det ideella arbetet ska utföras av den som rider på anläggningen eller av en likvärdig ersättare. Arbetet ska så jämt som möjligt förläggas på både vår och höst. Man kan endast tillgodoräkna sig max 5 tim. avdragsgillt arbete per person och dag. För de som löser halvår-och helårskort måste man vara med på minst en arbetsdag under året samt en pay and jump/ride/cross och tävlingar. Vid varje arbetstillfälle skriver du till ansvarig kortutfärdare hur många timmar du jobbat som vi sedan räknar ihop till slutet av året.
  När året är slut kontrolleras det att man jobbat sina timmar, om inte debiterar klubben dig på 180: -/timme för de timmar som saknas. Ansvarig ledare vid resp. arbetsdag fördelar arbetet. Arbetsdagarna ska förläggas mellan 09.00 och 15.00 om inte särskilda skäl föreligger till andra tider. Tävlingsdagar sker vanligtvis mellan 07.00-18.00 om inte särskilda skäl föreligger till andra tider.

Som inackorderad på Markaryds Ryttarförening räknas arbetstimmarna per månad. Det vill säga 20 timmar (som man ska göra på ett år) divideras med antalet månader á 12.
Exempel: flyttar du in i juni blir det alltså 12 timmar du skall göra. Avrundningen sker uppåt.

 1. Giltighet
  Helårskort gäller från 1 januari till 31 december. Halvårskort gäller löpande från betalningsdatumet.
 2. Anläggningskortet
  Gäller för hästen. Ett rabattsystem finns. Förutsättning för att få lösa anläggningskort är att man först löst medlemskap i föreningen.
 3. Betalning
  Kortet kan lösas till den kostnad som gäller för antalet timmar man avser att arbeta. Undertecknat anläggningskort ska lämnas till kansliet eller skickas till Hylte 1285, 285 91 Markaryd. De som inte uppfyllt avtalad arbetstid kommer vid årets slut erhålla en faktura från föreningen på mellanskillnaden. Den som inte betalar kommer inte att få lösa anläggningskort för kommande år. Betalning kan endast ske genom insättning på föreningens konto i Markaryds Sparbank bankgiro 814–0337.

  Utomstående ekipage

För att lösa anläggningskort för kvartal, halvår och helår på Markaryds Ryttarförening skall du vara medlem. Anläggningskortet är bundet till hästen, således behöver inte eventuella medryttare lösa anläggningskort. Dock ska medryttaren vara medlem på Markaryds Ryttarförening.

7. Att lösa anläggningskort

För att lösa ett anläggningskort mailar du till markarydsryttarforening@gmail.com med följande:
- Namn
- Häst/ar
- Mail
- Mobilnummer
-Adress
- Typ av anläggningskort som önskas

Därefter skickar du en bild som bekräftar att du betalt anläggningskortet.

9. Tillgång till anläggningen
Ridhus och utebanor får nyttjas förutom när ridskola, tävling eller bokad aktivitet bedrivs. Ridskolan är av största prioritet för föreningen därav kan Ridskolan komma att använda stora ridhuset vid behov. Anslag om prel. tider finns på föreningens hemsida och uppdateras 1 gång per vecka. Eftersom föreningen har två ridhus finns mycket lediga tider både i stora ridhuset och utebanor. Lilla ridhuset disponeras helt av ridskolan. Vid pågående privat aktivitet t.ex. hoppning eller dressyr skall hänsyn tas till detta. Alla hästar ska vara vaccinerade enl. gällande tävlingsbestämmelser.
Det är upp till dig som har anläggningskort att regelbundet kolla ridhusschemat via vår Facebook- sida ’’Markaryds Ryttarförenings Anläggningskort’’ om nya bokningar/aktiviteter tillkommit eller tagits bort. 

Företräde av Stora ridhuset
Dressyr: måndagar, onsdagar och fredagar.
Hoppning: tisdagar, torsdagar och lördagar
Söndagen är flexibel.
OBS!
Man får lov att bygga hinder de dagar dressyr har företräde med förutsättning att man frågar om detta är okej. Skriv gärna ut i vår Facebookgrupp ’’Markaryds Ryttarförenings Anläggningskort’’ om du tänkt hoppa någon dag utöver de dagar hoppning har företräde.
Man plockar undan hinderna efter sig så fort man har hoppat färdigt, oavsett vilken dag det än gäller.

10. Ordning/trivsel
Alla som nyttjar anläggningen ska följa de regler som gäller dvs.

 • Alla mockar efter sig, man lämnar inget till siste man.
 • Förbjudet att släppa hästarna lösa i ridhuset i det avseendet att de ska ’’rastas’’ då vi är rädda om vårt underlag.
 • Alla som nyttjar anläggningen är ansvariga för att gångstråk och banor är helt rena.
 • Ingen bilkörning inne på anläggningen, bilarna hänvisas till parkeringen. Med undantag från att hämta/lämna transport och hindervagn.
 • Endast skritt inom område som utgör gångområde.
 • Se till att belysning är släkt i lokaler (även cafeteria) och utebanan.
 • Alltid städa undan och diska efter sig om man använt cafeterian.
 • Alltid visa hänsyn och vänligt bemötande mot övriga medlemmar.
 • Att själv se till att skadat material blir reparerat eller ersatt.
 • Hästar ska ledas i grimskaft eller tygel.
 • Hjälmtvång vid all ridning. Barn under 15 år skall alltid bära hjälm vid all hantering av häst.
 • Hjälmtvång vid longering och tömkörning.
 • Vid användning av material skall detta ställas tillbaka snyggt och prydligt.

Om kortinnehavaren i väsentligt avseende bryter mot detta kontrakt eller under några omständigheter äger Markaryds Ryttarförening att omedelbart säga upp kontraktet utan återbetalning.

Styrelsen
Markaryds Ryttarförening

Besöksadress

Hylte 1285
285 91 Markaryd

Kontakta oss

markarydsryttarforening@gmail.com